BUDAPEST. Megfejtette a Mona Lisa titkát egy magyar varrónô. Bôsze Ilona állítása szerint Leonardo Da Vinci leghíresebb képén többekközt a Szent Grál és a Szentlélek is megtalálható.


Bôsze Ilona már kisgyermek kora óta Leonardo Da Vinci nagy rajongója: minden könyvet elolvasott és minden filmet megnézett, ami a nagy festôrôl szól. Beszélgetés közben egymás után sorolja a Da Vincivel kapcsolatos információkat.
- Ô egyszerûen egy zseni volt: titkokat, rejtvényeket rejtett el minden egyes mûvébe. Imádta a Bibliát, és egész életében azt kutatta, hogy honnan is mivégre van a Földön az ember. A legtöbb esetben Krisztussal, a szent családdal és a nôi termékenységet jelképezô Szent Grállal kapcsolatos utalásokat helyezett el a mûveiben - sorolta Ilona. - Leonardo bal kezes volt, mint ahogy eredetileg én is. Tudott tükörírással írni, amit gyerekkoromban és magam is elsajátítottam. A Mona Lisa titkát is a tükör segítségével fejtettem meg.
Da Vinci ezt a leghíresebb képét élete végéig készítette, és soha sehol nem állította ki. A mûvészettörténészek már évtizedek óta próbálkoznak megfejteni a rejtélyes mosolyû hölgy képmásának titkát. A rejtett utalásokat keresték már a szemében, a szemöldökében és a szájában is.
- Miután elolvastam a Da Vinci-kódot és láttam a filmet is, elkezdtem gondolkodni, és próbáltam magam beleképzelni a festô helyébe. Megpróbáltam kitalálni, hogy mit gondolhatott, hogyan festhetett annak idején. A tükörírásból kiindulva egyértelmûnek tûnt, hogy a festményei titkait is egy tükör segítségével tárhatjuk fel. Ám csak úgy, ha van akkora tükrünk, mint amekkora maga a festmény - fejtegette Ilona. - Ha a Mona Lisán balról jobbra húzzuk a tükröt, rögtön a kép szélén megláthatjuk a Szent Kelyhet, és fölötte a Szentlelket. Kicsit közelebb haladva az asszonyhoz egy férfi alakja rajzolódik ki, aki háttal nekünk hátratett kézzel nézi a tájat. Mona Lisa másik oldalán egy hozzá hasonlatos, de nála kisebb férfi alak bontakozik ki. A képen látható asszony pedig egyértelmû, hogy terhes, hiszen a hasára helyezi mindkét kezét. Úgy gondolom, hogy ez a két férfi, a nô, és az ô hasában lévô magzat egy család.
Ilona szerint egy tükör segítségével ennél még több is kihozható Da Vinci híres mûvébôl, Mona Lisa arcán például megjelenik négy különbözô kedélyállapot is.
- Eddig még csak a családomnak beszéltem errôl a felfedezésemrôl, de közülük senki nem vesz komolyan, ezért nem is osztottam meg a gondolataimat szakemberrel - magyarázta Ilona. - De azt tervezem, hogy mindent összegyûjtök és leírok. (Bors)

Comments

Leave a Reply